Δερματοφυτίαση σε ιδιοκτήτρια σκύλου με το ίδιο νόσημα