Περιστατικά
Πολύμορφο ερύθημα σε σκύλο
Λεϊσμανίωση και δερματικός ερυθηματώδης λύκος
Εοσινοφιλικό κοκκίωμα
Βλεννογονοδερματικό πυόδερμα
Σαρκοπτική ψώρα σε σκύλο
Ακροδερματίτιτιδα σε Bull terrier
Δερματοφυτίαση σε γάτα
Δερματοφυτίαση σε ιδιοκτήτρια σκύλου με το ίδιο νόσημα
Επιπολής νεκρολυτική δερματίτιδα
Ερυθηματώδης πέμφιγα σε σκύλο
Κρυπτοκόκκωση σε σκύλο
Μαστοκύττωμα στην πόσθη σκύλου
Νοτοεδρική ψώρα σε γάτα
Ορμονική δερμάτωση λόγω υπερτεστοστεροναιμίας σε σκύλο
Σύνδρομο αυτοακρωτηριασμού των άκρων
Φαρμακευτικό εξάνθημα σε γάτα
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα σε σκύλο
Δερματοφυτίαση σε σκύλοΔυσπλασία των θυλάκων των τριχών μαύρου χρώματος
Φυλλώδης πέμφιγα σε σκύλο