Ιατρικά θέματα – Συμβουλές (για το κοινό)

  • Λεϊσμανίωση
    ΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΩΣΗ (ΚΑΛΑ-ΑΖΑΡ) ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
    ΓΕΝΙΚΑ Η λεϊσμανίωση του σκύλου (ΛΣ) ή Καλά-Αζάρ, είναι πολυσυστηματικό λοιμώδες νόσημα με παγκόσμια εξάπλωση, οφείλεται σε διάφορα είδη του πρωτόζωου Leishmania sp., που ανήκει στην […]
  • Δερματοφυτίαση σε γάτα
    Η ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
    Εισαγωγή Η δερματοφυτίαση είναι μία δερματίτιδα η οποία προκαλείται από μύκητες των γενών Microsporum ή Trichophyton. Είναι μία συχνή δερματοπάθεια της γάτας η οποία εμφανίζεται συχνότερα […]