Καθηγητής Ε. Ι. Παπαδογιαννάκης DVM, CertSAD, PhD

Βιογραφικό

 • Πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Δερματολογία των Μικρών Ζώων από Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) σε συνεργασία με τη Βασιλική Κτηνιατρική Σχολή του Λονδίνου (RVC).
 • Διδακτορικό δίπλωμα από την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Συμβολή στη μελέτη της ανοσοπαθογένειας της αποφολιδωτικής δερματίτιδας της λεϊσμανίωσης του σκύλου (Leishmania infantum)».
 • Καθηγητής ά βαθμίδας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Επισκέπτης Καθηγητής σε δύο Κτηνιατρικές Σχολές του εξωτερικού

1. Kioutsioukis C., Papadogiannakis E., Palaska V., Kontos V., Papakostaki D., Paraskeva S., Vassalou E. (2018). Prion protein gene polymorphisms in classical scrapie-affected flocks of sheep in Central Macedonia. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 69 (2): 931-940.

2. D. Matralis, E. Papadogiannakis, V. Kontos, E. Papadopoulos, E. Ktenas and A. Koutinas (2016). Detection of intracellular IFN-γ and IL-4 cytokines in CD4+ and CD8+ T cells in the peripheral blood of dogs naturally infected with Leishmania infantum. Parasite Immunology, 38: 510-515.

3. E. Papadogiannakis, E. Velonakis and A. Vatopoulos (2016). Ever-increasing emergence of multi-drug resistant Staphylococcus pseudintermedius in the dog and its zoonotic potentials. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 67(2): 109-116.

4. Emmanouil Papadogiannakis, Emmanouil Velonakis, Gregory Spanakos and Alexander Koutinas (2016). Cutaneous Disease as Sole Clinical Manifestation of Protothecosis in a Boxer Dog. Case Reports in Veterinary Medicine, Volume 2016, doi.org/10.1155/2016/2878751

5. Rengina Vorou and Emmanouil Papadogiannakis (2016). Ebola virus infection. Bulletin of the Hellenic Microbiological Society, vol.61(2): 117-140.

6. E. Papadogiannakis and A. Koutinas (2015). Cutaneous Immune Mechanisms in Canine Leishmaniosis (Leishmania infantun syn. L. chagasi) Veterinary Immunology and Immunopathology, 163: 94–102.

7. Kontos V., Papadogiannakis E., Mantziaras G., Styliara M., Kanavaki S. (2014). A case of disseminated Mycobacterium avium infection in a dog in Greece. Case Reports in Veterinary Medicine, doi.org/10.1155/2014/597847

8. E. Velonakis, D. Dimitriadi, E. Papadogiannakis and A. Vatopoulos (2014). Present status of effect of microorganisms from sand beach on public health. Journal of Coastal Life Medicine, 2 (9): 746-756.

9. I. Tsachev, D. Gundaseva, V. Kontos and E. Papadogiannakis (2013). Haematological profiles in canine monocytic ehrlichiosis: a retrospective study of 31 spontaneous cases in Greece. Revue Méd. Vét., 164 (6): 327-330

10. E. Papadogiannakis, G. Spanakos, I. Kontou, V. Kontos, E. Velonakis, D. Sklivas and C. Koutis, (2011). First detection of Bartonella coopersplainsensis in wild rodents (Rattus norvegicus) in Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 62(3): 212-215.

11. G. Spanakos, E. Papadogiannakis, V. Kontos, P. Menounos, E. Velonakis, C. Koutis and N. C. Vakalis (2011). Molecular screening for Blastocystis sp. In canine faecal samples in Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 62 (3): 216-220.

12. Kechagia M., Mitka S., Papadogiannakis E., Kontos V. and Koutis C. (2011). Molecular detection of Brucella spp. DNA in patients with manifestations compatible with emotional disorders. The Open Infectious Diseases Journal, 5: 8-12.

13. Papadogiannakis E., Fragia K., Spanakos G., Koutinas A. and Matralis D. (2011). Pemphigus foliaceous in a dog associated with asymptomatic inflammation of the liver and heart. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 62(2): 180-181.

14. Ε. Papadogiannakis, G. Spanakos, V. Kontos, P. Menounos, N. Tegos and N. Vakalis (2010). Molecular detection of Leishmania infantum in wild rodents (Rattus norvegicus) in Greece. Zoonoses and Public Health, 57: e23-e25.

15. E. Papadogiannakis, G. Andritsos, V. Kontos, G. Spanakos, C. Koutis, E. Velonakis (2010). Determination of CD4+ and CD8+ T cells in the peripheral blood of dogs with leishmaniosis before and after prolonged allopurinol monotherapy. The Veterinary Journal, 186: 262-263.

16. E. Velonakis, I. M. Kiousi, C. Koutis, E. Papadogiannakis, F. Babatsikou and A. Vatopoulos. (2010). First isolation of Legionella species, including Legionalla pneumophila serogroup 1, in Greek potting soils: possible importance for Public Health. Clinical Microbiology and Infection, 16:763-766.

17. Alexander F. Koutinas, Didier. N. Carlotti, Christos Koutinas, Emmanouil I. Papadogiannakis, Gregory K. Spanakos, Manolis N. Saridomichelakis. (2010). Claw histopathology and parasitic load in natural cases of canine leishmaniosis associated with Leishmania infantum. Veterinary Dermatology, 21(6): 572-577.

18. Ε. Papadogiannakis, V. Kontos, M. Tamamidou and A. Roumeliotou (2009). Determination of intracellular cytokines IFN-γ and IL-4 in canine T lymphocytes by flow cytometry following whole blood culture. Canadian Journal of Veterinary Research, 73(2):137-143.

19. Ε. Papadogiannakis, K. Frangia and D. Matralis (2009): Superficial necrolytic dermatitis in a dog associated with hyperplasia of pancreatic neuroendocrine cells. Journal of Small Animal Practice, volume 50: 318.

20. Ε. Papadogiannakis, V. Kontos and K. Frangia (2008). A case of canine squamous cell carcinoma secondary to solar keratosis (actinic carcinoma in situ). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 59(1):64-70.

21. Ε. Papadogiannakis, A. Koutinas and V. Kontos (2008). The effect of prolonged decalcification on the immunohistochemical staining of Leishmania infantum amastigotes in formalin-fixed, paraffin-embedded canine soft tissues (lymph nodes). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 59(1):77-80.

22. Dionisios S., Velonakis E. and Papadogiannakis E. (2008). The military Veterinary Doctor Before and During a Flu Pandemic. International Review of the Armed Forces Medical Services, 81(3): 160-170.

23. I. Skorinsky, Ε. Papadogiannakis, I. Horowitz and A-M. Anug (2008). Epitheliotropic cutaneous lymphoma (mycosis fungoides) in a coati. Journal of Small Animal Practice, 49:204-207.

24. Ε. Papadogiannakis, D. Perimeni, E. Velonakis, V. Kontos and A. Vatopoulos (2007). Providencia stuartii infection in a dog with severe skin ulceration and cellulitis, Journal of Small Animal Practice, 48:343-345.

25. E. Papadogiannakis (2006). Contemporary aspects of the immunopathogenesis of autoimmune diseases of the epidermal basement membrane in the dog. The European Journal of Companion Animal Practice, 16(2):199-202.

26. Tsachev I., Papadogiannakis E., Kontos V., Zarkov I., Petrov V., Pelagic V. (2006). Seroprevalence of Ehrlichia canis infection among privately-owned dogs in northern Bulgaria. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 57(3):212-216.

27. Ε. Παπαδογιαννάκης, Β. Κοντός και Δ. Τόντης (2005). Η δερματομυΐτιδα του σκύλου: Αναφορά σε ένα κλινικό περιστατικό. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 56(4):358-364.

28. Ε. Παπαδογιαννάκης, B. Κοντός, Μ. Ταμαμίδου και Α. Ρουμελιώτου (2005). Η κυτταρομετρία ροής και οι εφαρμογές της, Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 56(1):71-77.

29. Ε. Παπαδογιαννάκης (2005). Σύγχρονη θεώρηση της ανοσοπαθογένειας των αυτοάνοσων νοσημάτων της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας στο σκύλο, Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 56(1):27-31.

30. E. Papadogiannakis, A. Koutinas, M. Saridomichelakis, J. Vlemmas, S. Lekkas, A. Karameris and A. Fytianou (2005). Cellular immunophenotyping of exfoliative dermatitis in canine leishmaniosis (Leishmania infantum), Veterinary Immunology and Immunopathology, 104: 227-237.

31. Ε. Παπαδογιαννάκης (2004). Σύγχρονες απόψεις πάνω στην ανοσοπαθογένεια της ομάδας της πέμφιγας στο σκύλο. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 55(4):319-323.

32. M. Mylonakis, A. Koutinas, M. Saridomichelakis, L. Leontidis, M. Papadogiannnakis and K. Plevraki (2001). Determination of the prevalence of blood types in the non-pedigree feline population in Greece, Veterinary Record, 149:213-214.

33. Ε. Παπαδογιαννάκης, Α. Κουτίνας και Χ. Κουτίνας (2001). Σύγχρονες απόψεις πάνω στην ανοσοπαθογένεια των δερματικών αλλοιώσεων στη λεϊσμανίωση του σκύλου, Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 52(4):249-256.

34. E. Papadogiannakis (2000). Cutaneous adverse drug reactions in the Dog and Cat, The European Journal of Companion Animal Practice, volume X(1):71-77.

35. M. Saridomichelakis, A. Koutinas, E. Papadogiannakis, M. Papazachariadou, M. Liapi and D. Trakas (1999). Adult-onset demodicosis in two dogs due to Demodex canis and a short tailed demodestic mite, Journal of Small Animal Practice, 40:529-532.

36. Ε. Παπαδογιαννάκης (1997). Η ποδοδερματίτιδα στο σκύλο και τη γάτα, Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 48(4):177-187.

37. Ε. Παπαδογιαννάκης (1996). Διαγνωστική προσέγγιση των αποφολιδωτικών δερματοπαθειών στο σκύλο, Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 46 (ειδικό τεύχος), pp:167-177.

38. Ε. Παπαδογιαννάκης (1996). Ιδιοπαθής εν τω βάθει πυώδης δερματίτιδα των German Shepherds, ποια είναι η διάγνωσή σας?, Anima, 4(1):57-58.

39. Ε. Παπαδογιαννάκης (1996). Ποια είναι η διάγνωσή σας? Anima, τόμος 4, τεύχος 1:57-58.

40. E. Papadogiannakis (1995). Diagnostic approach to scaling dermatoses in the dog, Επιστημονική Επετηρίδα της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Veterinariski glasnik), 49(4): 231-238. (Δημοσίευση στη Σερβική γλώσσα).

41. Ε. Παπαδογιαννάκης (1994). Διαγνωστική προσέγγιση της κεχροειδούς δερματίτιδας στη γάτα, Anima, 3(1):26-29.

42. Ε. Παπαδογιαννάκης (1992). Η εφαρμογή της δοκιμασίας νυγμού ως μεθόδου προσδιορισμού των εμπλεκομένων αντιγόνων (αλλεργιογόνων) στην εισπνευστική αλλεργική δερματίτιδα στο σκύλο, Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 43(2):127-132.

43. Ε. Παπαδογιαννάκης (1990). Ιδιοπαθής περιγεγραμμένη δερματική ασβέστωση στο σκύλο, Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 41(3):170-175.

1. Papadogiannakis E. I. (2011). Non-parasitic zoonoses in small animal veterinary practice. Congress Book of 17th FECAVA European Congress and 6th TSAVA Congress “Modern Veterinary Practices”, September 7-10, Istanbul, Turkey, pp: 385-388.

2. Papadogiannakis E. I. (2011). Benefits of Cross-border collaboration between Greece and Bulgaria: Prevention and Control of several zoonoses of major Public Health importance as an example. In: Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration in Times of Financial Crisis. Editors: John Kyriopoulos and Donka Dimitrova, Parazissis publishers, Athens, Greece.

3. Ε. Παπαδογιαννάκης, Χ. Γκόγκου, Κ. Φραγκιά, M.C.Jr. Mihm, B. Κοντός, I. Χατζής, E. Κτενάς και Β. Μακρόπουλος (2009). Μελέτη των μεταβολών του ανοσοφαινότυπου των καρκινικών κυττάρων και επιχώριων λεμφοκυττάρων, δενδριτικών και μακροφάγων κυττάρων σε σχέση με τη μεταστατική ικανότητα κακοήθων όγκων Ελλήνων ασθενών. Ερευνητική Εργασία, χρηματοδότηση και έκδοση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

4. Β. Κοντός, Ε. Παπαδογιαννάκης, Ε. Βασάλου (2007). Διερεύνηση επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον Τομέα Ζωϊκής παραγωγής. Ερευνητική Εργασία, χρηματοδότηση και έκδοση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

5. Μ. Γρανιτσιώτης, Ε. Παπαδογιαννάκης, Σ. Βουρλή, Σ. Γουλάπτσης, Γ. Κοτανίδης, Μ. Πολέμης, Β. Κοντός και Α. Βατόπουλος (2006). Γενετική ταυτοποίηση των στελεχών Staphylococcus aureus που απομονώθηκαν από το γάλα αιγοπροβάτων με μαστίτιδα σε εκτροφές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, 16-19 Φεβρουαρίου, Αθήνα, σελ. 109.

6. Ε. Παπαδογιαννάκης (2006). Η εκτίμηση της ανοσολογικής αντίδρασης του σκύλου στη λεϊσμανίωση-πρακτικές εφαρμογές. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, 16-19 Φεβρουαρίου, Αθήνα, σελ. 109.

7. E. Papadogiannakis (2005). Cutaneous immune mechanisms in canine leishmaniosis. Proceedings of the 20th annual Congress of ESVD-ECVD, Scientific Program, 8-10 September, Chalkidiki, Greece, pp: 149-153.

8. Ν. Βακάλης, Ε. Παπαδογιαννάκης (2005): Νοσολογικές καταστάσεις σχετιζόμενες με τα επιβλαβή τρωκτικά, Πρακτικά Ημερίδας «Έλεγχος του υπερπληθυσμού των επιβλαβών τρωκτικών», Οργάνωση Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σελ:1-10.

9. Ε. Παπαδογιαννάκης (2004). Εξωπαρασιτώσεις σκύλου και γάτας, Πρακτικά της 2ης Ημερίδας Εκπαίδευσης Βοηθών Κτηνιάτρων, Οργάνωση Σ.Κ.Μ.Ζ.Α, σελ: 14-16.

10. E. Papadogiannakis (2004). Ectoparasitic skin diseases in the dog. Diagnostic approach and treatment. Proceedings of the 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress – FECAVA 7th Hellenic Congress – HVMS, October 6 – 9, Rhodes (Greece), pp:282-284.

11. Ε. Παπαδογιαννάκης, Α. Κουτίνας (2002). Η κοκκιωματώδης σμηγματαδενίτιδα του σκύλου, Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Έκδοση ΕΚΕ, pp:217-222.

12. E. Papadogiannakis, A. Koutinas, M. Saridomichelakis (2000). Histopathlogy and immunohistochemistry of exfoliative dermatitis in canine leishmaniosis: a comparative study between lesional and normal looking skin, Veterinary Dermatology, suppl (1):23.

13. Ε. Παπαδογιαννάκης (1999). Φαρμακευτικές δερματίτιδες στο σκύλο και τη γάτα, Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Έκδοση ΕΚΕ, pp:212-225.

14. M. Saridomichelakis, A. Koutinas and M. Papadogiannakis (1998). Adult-onset demodicosis due to Demodex canis and the short tailed demodestic or corneal mite: A report of two spontaneous cases, Proceedings of the 15th Annual Congress of ESVD-ECVD, pp:177-178.

1. “Εγκαθίδρυση Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής στα αντιβιοτικά σε ασθενή ζώα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσέγγισης της έννοιας της “Ενιαίας Υγείας”, Διδακτορική διατριβή του κτηνιάτρου Ζαφειρίδη Χρήστου, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2020, Επιβλέπων Καθηγητής.

2. “Επιπολασμός σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης στελεχών της Escherichia coli που παράγουν εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες (ESBL, AmpC κεφαλοσπορινάσες και καρβαπενεμάσες), μοριακή ποικιλομορφία και γενετική συγγένεια με στελέχη από ασθενείς ανθρώπους στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή της κτηνιάτρου Δικαίου Αικατερίνης, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2020, Επιβλέπων Καθηγητής.

3. "Μελέτη των μεταβολών των ενδοκυττάριων κυτταροκινών IFN-γ και IL-4 στα Τ-λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος σε σκύλους με ασυμπτωματκή και συμπτωματική λεϊσμανίωση (Leishmania infantum syn. chagasi) καθώς και πριν και μετά την αντιλεϊσμανιακή θεραπεία με μιλτεφοσίνη και αλλοπουρινόλη". Διδακτορική διατριβή του κτηνιάτρου Δ. Ματραλή, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

4. "Διερεύνηση της ανταπόκρισης της αποφολιδωτικής δερματίτιδας στη λεϊσμανίωση του σκύλου (L. Infantum) με την προσθήκη ισοτρετινοΐνης (ρετινοειδή) στην αντιλεϊσμανιακή θεραπεία", Διδακτορική Διατριβή του κτηνιάτρου Δ. Κασαμπαλή, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 1. Spanakos G., Papadogiannakis E., Menounos P., Velonakis E., Koutis C. and Vakalis N. (2010). Accesion: HM770856. Definition: Uncultured Absidia 18S ribosomal RNA gene, partial sequence.
 
 1. Spanakos G., Papadogiannakis E., Velonakis E. and Kontou I. (2011). Accesion: HM749323. Definition: Bartonella sp. H3 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer, partial sequence.

1. Η κλινική εικόνα και παθογένεια των αυτοάνοσων δερματοπαθειών στο σκύλο. Διημερίδα Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Ξενοδοχείο "Βυζαντινόν", 6-7 Απριλίου 2019, Πάτρα.

2. Διαγνωστική προσέγγιση των κνησμωδών δερματοπαθειών στο σκύλο. Διημερίδα Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Ξενοδοχείο "Βυζαντινόν", 6-7 Απριλίου 2019, Πάτρα.

3. Διαγνωστική προσέγγιση των ελκωδών δερματοπαθειών στο σκύλο. Διημερίδα Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Ξενοδοχείο "Βυζαντινόν", 6-7 Απριλίου 2019, Πάτρα.

4. Οι συχνότερες μεταδοτικές δερματοπάθειες του σκύλου. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα "Άνθρωπος-Ζώα: Κοινή πηγή μικροβίων και ευεξίας", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον, Οργάνωση Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 19-21 Μαρτίου 2018, Αθήνα.

5. Οι λοιμώξεις του δέρματος στη γάτα. 12η Διημερίδα Κτηνιατρικής Δερματολογίας, Οργάνωση Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα

6. Ζωοανθρωπονόσοι και "Ενιαία Υγεία": Η Τοξοπλάσμωση ως παράδειγμα. Ημερίδα που οργανώθηκε από το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού με θέμα "Ζωοανθρωπονόσοι, η αναδυόμενη απειλή για τη Δημόσια Υγεία", 24 Νοεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο 414 ΣΝΕΝ, Πεντέλη, Αθήνα.

7. Cutaneous immune mechanisms in canine Leishmaniosis. Key Lecture and invited speaker on the 65th anniversary of the establishment of the Faculty of Veterinary Medicine, Agricultural University of Tirana, Albania, 2-3 November, 2017.

8. Βακτηριακή δερματίτιδα του σκύλου και μικροβιακή αντοχή. 2η Διεπιστημονική Ημερίδα Ενιαίας Υγείας: "Μικροβιακή Αντοχή και Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών. Ένα σοβαρό πρόβλημα για ανθρώπους και ζώα". Οργάνωση από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 30/9/2017, Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα.

9. Ζωοανθρωπονόσοι και Πρακτική Δερματολογία. Τριήμερο Σεμινάριο για κτηνιάτρους που οργανώθηκε από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Trakia και τον καθηγητή της Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Ilia Tsachev, στις 13, 14 και 15 Ιουνίου 2017 στην Πανεπιστημιούπολη, Stara Zagora, Bulgaria.

10. Βρουκέλλωση: Αιτιολογία, τρόποι μετάδοσης, συμπτώματα, πρόληψη. Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας: Η βρουκέλλωση ως επαγγελματικό νόσημα, 17/1/2017, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

11. "One Health": Μία νέα προσέγγιση στη Δημόσια Υγεία. Στρογγυλή Τράπεζα. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2016, Αθήνα.

12. Τοξοπλάσμωση και γάτα: Μύθοι και πραγματικότητα. Στρογγυλή τράπεζα με τίτλο "Ενιαία Υγεία. Μία νέα προσέγγιση στην χάραξη πολιτικών υγείας". 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κοινοί Στόχοι, 21-23 Μαρτίου, 2016, Αθήνα.

13. Εφαρμογή της κυτταρομετρίας ροής σε 4 ογκολογικά περιστατικά σε σκύλους. 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο " Η κτηνιατρική επιστήμη στην ολότητά της", 8-10 Μαΐου 2015, Αθήνα.

14. Η εφαρμογή δύο χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων για το καρκίνωμα του μεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστης σε σκύλους: Αναφορά σε 13 κλινικά περιστατικά. 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο " Η κτηνιατρική επιστήμη στην ολότητά της", 8-10 Μαΐου 2015, Αθήνα.

15. Μοριακή ανίχνευση Entamoeba, Toxoplasma και Leptospira σε δείγματα λυμάτων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του FORUM Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Ιατρικής, 21-23 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.

16. Determination of cytokines IFN-γ and IL-4 in cat scratch disease patients by flow cytometry (intracellular cytokine staining-ICS), Congress of British Society of Immunology, 2-5 December 2013, Liverpool, U.K.

17. Προσδιορισμός των ενδοκυττάριων κυτταροκινών IFN-γ και IL-4 στα Τ-λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος σκύλων με λεϊσμανίωση. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 5-8 Απριλίου 2012, Αθήνα.

18. Ενδιαφέρουσα περίπτωση φυματίωσης από Mycobacterium avium σε σκύλο. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 5-8 Απριλίου 2012, Αθήνα.

19. Σπάνιο περιστατικό δερματίτιδας από Neotrombicula automnalis σε σκύλο. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 5-8 Απριλίου 2012, Αθήνα.

20. Διαδραστικό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο διαγνωστικής δερματολογίας (slide seminar), Επιστημονική εκδήλωση συνεχούς επιμόρφωσης κτηνιάτρων της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε), Ξάνθη, 13-14 Οκτωβρίου 2012.

21. Λεϊσμανίωση του σκύλου: Ανοσοπαθολογικές αντιδράσεις και εμβολιασμός. Επιστημονική εκδήλωση συνεχούς επιμόρφωσης κτηνιάτρων της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε), Ξάνθη, 13-14 Οκτωβρίου 2012.

22. Non-parasitic zoonoses in small animal veterinary practice (2011). 17th FECAVA European Congress and 6th TSAVA Congress “Modern Veterinary Practices”, September 7-10, Istanbul, Turkey.

23. Διαγνωστική προσέγγιση των ελκωδών δερματοπαθειών στο σκύλο. Επιστημονική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 06-07 Φεβρουαρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος.

24. Εργαστηριακές διαγνωστικές τεχνικές στη δερματολογία του σκύλου και της γάτας. Επιστημονική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 06-07 Φεβρουαρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος.

25. Antimicrobial resistance of Staphylococci isolated from dogs with otitis externa. Abstractband zur 3 Gemeinsamen Tagung von DGHM und VAAM, Hannover, 28-31 Marz 2010, Germany.

26. Αλλεργικές ποδοδερματίτιδες στο σκύλο. Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Κτηνιατρικής Δερματολογικής Εταιρείας, Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 4 Δεκεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη

27. Η έξω και μέση ωτίτιδα στη γάτα. 7η διημερίδα δερματολογίας ζώων συντροφιάς. Η ωτίτιδα στο σκύλο και τη γάτα. Οργάνωση Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία και Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Καρδίτσα), 8-9 Μαΐου 2010, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.

28. Περιστατικό υπερασβεστιαιμίας δευτερογενώς σε Β-λέμφωμα σε σκύλο. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 19-22 Μαρτίου 2009, Αθήνα

29. Προσδιορισμός των ενδοκυττάριων κυτταροκινών IFN-γ και IL-4 στα Τ-λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος φυσιολογικών σκύλων. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 19-22 Μαρτίου 2009, Αθήνα.

30. Prion inactivation. 10th World Congress of Sterilization, 7-10 October 2009, Creta and Terra Maris Conference Center Crete, Greece.

31. Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και εκπαιδευτής σε πρακτική άσκηση (wet lab) κτηνιάτρων. 6η Διημερίδα Δερματολογίας Ζώων Συντροφιάς, οργάνωση Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία, 28-29 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα.

32. Βρουκέλλωση (Μελιταίος Πυρετός). Δημιουργία Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ) Δράμας, Συνάντηση Εργασίας 17 & 18 Ιουνίου 2008, Ξενοδοχείο «Γρανίτης».

33. Λεϊσμανίαση. Δημιουργία Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ) Δράμας, Συνάντηση Εργασίας 17 & 18 Ιουνίου 2008, Ξενοδοχείο «Γρανίτης».

34. Diagnostic approach and treatment of dermatophytosis in the dog and cat. WSAVA CE Meeting, November 24, 2007, Tirana, Albania.

35. Laboratory diagnostic techniques in small animal dermatology. WSAVA CE Meeting, November 24, 2007, Tirana, Albania.

36. Diagnostic approach to dermatological cases in the dog and cat. WSAVA CE Meeting, November 24, 2007, Tirana, Albania.

37. Skin Cytology: A useful, rapid and inexpensive tool. WSAVA CE Meeting, November 24, 2007, Tirana, Albania.

38. Diagnostic approach to the pruritic dog. WSAVA CE Meeting, November 24, 2007, Tirana, Albania.

39. Η εκτίμηση της ανοσολογικής αντίδρασης του σκύλου στη λεϊσμανίωση. Πρακτικές εφαρμογές. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 16-19 Φεβρουαρίου 2006.

40. Γενετική ταυτοποίηση των στελεχών Staphylococcus aureus που απομονώθηκαν από το γάλα αιγοπροβάτων με μαστίτιδα σε εκτροφές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 16-19 Φεβρουαρίου 2006.

41. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία των εξωπαρασιτικών δερματοπαθειών στο σκύλο και τη γάτα. Επιστημονική Κτηνιατρική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 29-29 Ιανουαρίου 2006, Λεμεσός, Κύπρος

42. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία της δερματοφυτίασης στο σκύλο και τη γάτα. Επιστημονική Κτηνιατρική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 29-29 Ιανουαρίου 2006, Λεμεσός, Κύπρος

43. Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τρόφιμα στην περίοδο 2002-2005. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας για τη Διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων-Ποτών και Δημόσια Υγεία, Θεσσαλονίκη 2-3 Ιουνίου 2006, Helexpo, Δ.Ε.Θ.

44. Cutaneous immune mechanisms in canine leishmaniosis, 20th Annual Congress of the ESVD-ECVD on Veterinary Dermatology, 8-10 September 2005, Chalkidiki, Greece (Scientific Session).

45. Ectoparasitic skin diseases in the dog. Diagnostic approach and treatment. 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress – FECAVA 7th Hellenic Congress – HVMS, October 6 – 9, 2004, Rhodes – Greece.

46. Εξωπαρασιτώσεις σκύλου και γάτας, 2η Ημερίδα εκπαίδευσης βοηθών κτηνιάτρων, Οργάνωση από τον Σύνδεσμο Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής, Αθήνα 23 Μαΐου 2004.

47. Κοκκιωματώδης σμηγματαδενίτιδα του σκύλου, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 16-18 Μαρτίου 2001.

48. Histopathology and immunohistochemistry of exfoliative dermatitis in canine leishmaniosis: a comperative study between lesional and normal looking skin, Fourth World Congress of Veterinary Dermatology, San Francisco, California, USA, August 30- September 2, 2000.

49. Η Ανοσοπαθογένεια των δερματικών αλλοιώσεων στην λεϊσμανίαση του σκύλου, 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 25-28 Νοεμβρίου 1999.

50. Η Δερματομυίτιδα του σκύλου: Αναφορά σε τρία κλινικά περιστατικά, 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 25-28 Νοεμβρίου 1999.

51. Μελέτη της συχνότητας των ομάδων αίματος σε γάτες στις κοινής Ευρωπαϊκής φυλής στην Ελλάδα, 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 25-28 Νοεμβρίου 1999.

52. Φαρμακευτικές δερματίτιδες στο σκύλο και τη γάτα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 27-29 Μαρτίου 1998.

53. Χορήγηση της μοξιδεκτίνης για τη θεραπεία της σαρκοπτικής ψώρας και της ωτοδηκτικής ψώρας σε σκύλους και γάτες, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 27-29 Μαρτίου 1998.

54. Μικτή παρασίτωση του δέρματος από Demodex cornei και Demodex canis σε σκύλο φυλής Miniature pinscher, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 27-29 Μαρτίου 1998.

55. Η ποδοδερματίτιδα στο σκύλο και τη γάτα, 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996.

56. Διαγνωστική προσέγγιση των αποφολιδωτικών δερματοπαθειών στο σκύλο, 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 17-19 Μαρτίου 1995.

57. Diagnostic approach to scaling dermatoses in the dog, Symposium of Companion Animals Well Being and Health, Belgrade 23-26 May 1995, Yugoslavia

58. Δυσπλασία των θυλάκων των τριχών σε ενήλικα μαύρα και κόκκινα Doberman, 6ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 25-28 Νοεμβρίου 1993.

59. Ιδιοπαθής περιγεγραμμένη δερματική ασβέστωση στο σκύλο, 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 22-25 Νοεμβρίου 1990.

 

1. Ενιαία Υγεία: Το παράδειγμα της Τοξοπλάσμωσης. Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020, Οργάνωση Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), 7-10 Δεκεμβρίου 2020, Αθήνα.

2. Ωμοφαγία και Δημόσια Υγεία: Η τοξοπλάσμωση ως παράδειγμα. 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Οργάνωση Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 11-13 Μαΐου 2018.

3. Forum Δημόσιας Υγείας. Δημόσια Υγεία υπό το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 8 Μαΐου 2018.

4. Η διαγνωστική προσέγγιση των κνησμωδών δερματοπαθειών στο σκύλο. Επιστημονική Διημερίδα Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Καλαμάτα 21-22 Απριλίου 2018.

5. Η διαγνωστική προσέγγιση των ελκωδών δερματοπαθειών στο σκύλο. Επιστημονική Διημερίδα Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Καλαμάτα 21-22 Απριλίου 2018.

6. Οι συχνότερες μεταδοτικές δερματοπάθειες του σκύλου. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα "Άνθρωπος-Ζώα: Κοινή πηγή μικροβίων και ευεξίας", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον, Οργάνωση Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 19-21 Μαρτίου 2018, Αθήνα.

7. Οι λοιμώξεις του δέρματος στη γάτα. 12η Διημερίδα Κτηνιατρικής Δερματολογίας: "Οι λοιμώξεις του δέρματος και του αυτιού στο σκύλο και τη γάτα". Οργάνωση: Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία, 25-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα.

8. Ζωοανθρωπονόσοι και "Ενιαία Υγεία": Η Τοξοπλάσμωση ως παράδειγμα. Ημερίδα που οργανώθηκε από το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού με θέμα "Ζωοανθρωπονόσοι, η αναδυόμενη απειλή για τη Δημόσια Υγεία", 24 Νοεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο 414 ΣΝΕΝ, Πεντέλη, Αθήνα.

9. Key lecturer. Cutaneous immune mechanisms in canine leishmaniosis. Scientific Conference on the occasion of the 65th anniversary of the Faculty of Veterinary Medicine in Tirana, Albania, 2-3 November, 2017.

10. Βακτηριακή δερματίτιδα του σκύλου και μικροβιακή αντοχή. 2η Διεπιστημονική Ημερίδα Ενιαίας Υγείας: "Μικροβιακή Αντοχή και Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών. Ένα σοβαρό πρόβλημα για ανθρώπους και ζώα". Οργάνωση από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 30/9/2017, Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα.

11. Πρακτική Δερματολογία και Ζωοανθρωπονόσοι. Οργάνωση από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Trakia, 13, 14 και 15 Ιουνίου 2017, Stara Zagora, Bulgaria.

12. Βρουκέλλωση: Αιτιολογία, τρόποι μετάδοσης, συμπτώματα , πρόληψη. Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας: Η βρουκέλλωση ως επαγγελματικό νόσημα, 17/1/2017, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

13. Απολύμανση και αποστείρωση ειδικών χώρων του νοσοκομείου. Σχολή Απολυμαντών-Κλιβανιστών 2015-2016, 22 Ιανουαρίου 2016, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Βάρη, Αθήνα

14. Αδρανoποίση των prions. Σχολή Απολυμαντών-Κλιβανιστών 2015-2016, 27 Ιανουαρίου 2016, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Βάρη, Αθήνα

15. Η Κτηνιατρική Επιστήμη και οι προοπτικές της. Εισήγηση στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΕλληνοΓαλλικής Σχολής "Saint-Paul", 11 Μαρτίου 2016, Πειραιάς.

16. Τοξοπλάσμωση και γάτα: Μύθοι και πραγματικότητα. Στρογγυλή τράπεζα με τίτλο "Ενιαία Υγεία. Μία νέα προσέγγιση στην χάραξη πολιτικών υγείας". 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κοινοί Στόχοι, 21-23 Μαρτίου, 2016, Αθήνα.

17. "One Health": Μία νέα προσέγγιση στη Δημόσια Υγεία. Στρογγυλή Τράπεζα. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2016, Αθήνα.

18. Λύσσα: μία επικίνδυνη και αναδυόμενη για τη χώρα μας ζωοανθρωπονόσος. Forum Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 6 Μαΐου 2014, Αθήνα.

19. Κυριότερα δερματικά μεταδοτικά νοσήματα (ζωοανθρωπονόσοι) του σκύλου και της γάτας. 2η Ημερίδα Βοηθών Ιατρείων Ζώων Συντροφιάς που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, 14 Ιουνίου 2014, Θεσσαλονίκη.

20. Οι ανοσοπαθογενετικοί μηχανισμοί που διέπουν την δερματίτιδα της λεϊσμανίωσης του σκύλου. 10η Ημερίδα Κτηνιατρικής Δερματολογίας. "Νεότερα Δεδομένα στη Λεϊσμανίωση του σκύλου και της γάτας στην Ευρώπη". Οργάνωση Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία (ΕΚΔΕ) και LeishVet (Ευρωπαϊκή Ομάδα Ειδικών Κτηνιάτρων Επιστημόνων για τη Λεϊσμανίωση), 13 Δεκεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη

21. Λεϊσμανίωση του σκύλου: συμπτώματα και θεραπεία. Λεϊσμανίαση - ένα επαναδυόμενο νόσημα: έρευνα και καινοτομία στην ανάπτυξη εμβολίων κατά ενδοκυτταρικών παθογόνων. Ημερίδα που οργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur στα πλαίσια Ερευνητικού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, 14 Δεκεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.

22. Λεϊσμανίωση του σκύλου: συμπτώματα και θεραπεία. Λεϊσμανίαση - ένα επαναδυόμενο νόσημα: έρευνα και καινοτομία στην ανάπτυξη εμβολίων κατά ενδοκυτταρικών παθογόνων. Ημερίδα που οργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur στα πλαίσια Ερευνητικού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, 21 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα.

23. Diagnostic approach to ulcerative dermatoses in the dog. Keynote lecture. International Scientific Conference, 90 years Faculty of Veterinary Medicine in Bulgaria, 30-31 May, 2013, Stara Zagora, Bulgaria.

24. Απολύμανση και αποστείρωση ειδικών χώρων του νοσοκομείου. Σχολή Απολυμαντών-Κλιβανιστών 2013-2014, 21 Νοεμβρίου 2013, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Βάρη, Αθήνα

25. Αδρανoποίση των prions. Σχολή Απολυμαντών-Κλιβανιστών 2013-2014, 06 Δεκεμβρίου 2013, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Βάρη, Αθήνα.

26. Κυριότερες δερματικές ζωοανθρωπονόσοι του σκύλου και της γάτας. 1η Ημερίδα Βοηθών Ιατρείων Ζώων Συντροφιάς που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, 08 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα.

27. Canine atopic dermatitis: an update on pathogenesis and pharmacotherapy. International Veterinary Dermatologic Symposium, March 31st - April 1st, 2012, St. Petersburg, Russia.

28. Diagnostic approach to the pruritic dog. International Veterinary Dermatologic Symposium, March 31st - April 1st, 2012, St. Petersburg, Russia.

29. Diagnostic approach to ulcerative dermatoses in the dog. International Veterinary Dermatologic Symposium, March 31st - April 1st, 2012, St. Petersburg, Russia.

30. Laboratory diagnostic techniques in small animal dermatology. International Veterinary Dermatologic Symposium, March 31st-April 1st, 2012, St. Petersburg, Russia.

31. Οι ανοσολογικές εργαστηριακές δοκιμές και η σημασία τους στην κλινική πράξη των ζώων συντροφιάς. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 5-8 Απριλίου 2012, Αθήνα

32. Η ανοσολογική αντίδραση στη λεϊσμανίωση του σκύλου. Στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: Η διάγνωση και η πρόληψη της λεϊσμανίωσης στις ενδημικές περιοχές. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 5-8 Απριλίου 2012, Αθήνα.

33. Slide seminar. Διαδραστικό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς. Επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 13-14 Οκτωβρίου 2012, Ξάνθη.

34. Λεϊσμανίωση του σκύλου: ανοσοπαθολογικές αντιδράσεις και εμβολιασμός. Επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 13-14 Οκτωβρίου 2012, Ξάνθη.

35. Βασικές Αρχές Ανοσολογίας. Εκπαίδευση Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Κτηνιατρικής Παθολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κλινική Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2011, Θεσσαλονίκη.

36. Ημερίδα Κτηνιατρικών και Ιατρικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων για την Μικροβιακή Αντοχή. Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ), 8 Απριλίου 2011, Βάρη, Αττικής.

37. Ειδικές εφαρμογές απολύμανσης. Σχολή Απολυμαντών-Κλιβανιστών, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ), 14 Απριλίου 2011, Βάρη, Αττικής

38. Αδρανοποίηση των Prions. Σχολή Απολυμαντών-Κλιβανιστών, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ), 4 Μαΐου 2011, Βάρη, Αττικής

39. Non-parasitic zoonoses in small animal veterinary practice (2011). 17th FECAVA European Congress and 6th TSAVA Congress “Modern Veterinary Practices”, September 7-10, Istanbul, Turkey.

40. Φαρμακοθεραπεία των συνηθέστερων στην πράξη νεοπλασμάτων του δέρματος. 8η Διημερίδα Κτηνιατρικής Δερματολογίας. Δερματοφαρμακολογία και Δερματοθεραπευτική, 19-20 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.

41. Διαγνωστική προσέγγιση των ελκωδών δερματοπαθειών στο σκύλο. Επιστημονική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 06-07 Φεβρουαρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

42. Εργαστηριακές διαγνωστικές τεχνικές στη δερματολογία του σκύλου και στις γάτας. Επιστημονική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 06-07 Φεβρουαρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

43. Οι δερματοπάθειες του ακρορίνιου στο σκύλο. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής των Ζώων Συντροφιάς, 19-21 Μαρτίου 2010, Αθήνα

44. Η έξω και μέση ωτίτιδα στη γάτα. Διημερίδα για την ωτίτιδα, οργάνωση Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία, 8-9 Μαΐου 2010, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.

45. Επιδημιολογία Ζωοανθρωπονόσων. Σεμινάριο Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής για Γενικούς Ιατρούς. 3 Νοεμβρίου 2010, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

46. Απολύμανση Ιατρικών Οργάνων. Σχολή Απολυμαντών-Κλιβανιστών, Νοέμβριος 2010, Βοτανικός, Αθήνα

47. Αλλεργικές ποδοδερματίτιδες στο σκύλο. Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Κτηνιατρικής Δερματολογικής Εταιρείας, Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 4 Δεκεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη

48. Canine Leishmaniosis- an update. Danish Veterinary Association, 14 March 2009, Copenhagen, Denmark

49. Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: "Λεϊσμανίωση". Μέθοδοι εκτίμησης της ανοσολογικής απάντησης και η πρακτική σημασία τους. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 19-22 Μαρτίου 2009, Αθήνα

50. Η διάγνωση της ατοπικής δερματίτιδας στο σκύλο. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 19-22 Μαρτίου 2009, Αθήνα

51. Prion inactivation. 10th World Congress of Sterilization, 7-10 October 2009, Crete and Terra Maris Conference Center Crete, Greece

52. Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και εκπαιδευτής σε πρακτική άσκηση (wet lab) κτηνιάτρων. 6η Διημερίδα Δερματολογίας Ζώων Συντροφιάς, οργάνωση Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία, 28-29 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα.

53. Ζωοανθρωπονόσοι. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προσέγγισης και ένταξης των τσιγγάνων στον τοπικό κοινωνικό ιστό-Διασύνδεση φορέων. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Άμφισσας και την Εταιρεία Αναπτυξιακή Φωκική, Άμφισσα, 31 Μαΐου 2008.

54. Brucellosis and Rabies in animals. Development of the Xanthi Cross-Border Public Health Centre (CB.P.H.C), Working Meeting, June 17-18, 2008, Xanthi, Greece

55. Brucellosis and Leishmaniasis in animals. Development of the Drama Cross-Border Public Health Centre (CB.P.H.C), Working Meeting, June 17-18, 2008, Drama, Greece

56. Interbalkan Satellite Symposium “The politics of Health-The Balkans”, Interreg III, Europen Health management Association, June 25, 2008, Athens, Greece

57. Διαγνωστική προσέγγιση των ελκωδών δερματοπαθειών στο σκύλο, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής των Ζώων Συντροφιάς, 16-18 Μαρτίου 2007, Αθήνα.

58. Η γρίππη των πτηνών. Ημερίδα που οργάνωσε ο Δήμος Ν. Φαλήρου, Ιανουάριος 2007.

59. Εκπαίδευση εκπαιδευτών ιατρών στα πλαίσια του προγράμματος «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.4, Ενέργεια 2.4.3, Πράξη 2.4.3.ε), 1-4 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα.

60. Continuing Education Course in Small Animal Dermatology, WSAVA CE Meeting, November 24, 2007, Tirana, Albania.

61. Ζωοανθρωπονόσοι. Δημιουργία Διασυνοριακού Κέντρου Δημόσιας υγείας (ΔΙ. ΚΕ. ΔΥ.) Κιλκίς. Πρόγραμμα επιδημιολογικής παρέμβασης για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Πολύκαστρο, 19-20 Απριλίου 2007.

62. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία των εξωπαρασιτικών δερματοπαθειών στο σκύλο και τη γάτα. Επιστημονική Κτηνιατρική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 29-29 Ιανουαρίου 2006, Λεμεσός, Κύπρος

63. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία της δερματοφυτίασης στο σκύλο και τη γάτα. Επιστημονική Κτηνιατρική Διημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 29-29 Ιανουαρίου 2006, Λεμεσός, Κύπρος

64. Εκπαιδευτική Ημερίδα του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Λευκωσία, Κύπρος, 2005. (δύο ομιλίες)

65. 20th Annual Congress of the ESVD-ECVD on Veterinary Dermatology, 8-10 September 2005, Chalkidiki, Greece (scientific session).

66. 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress – FECAVA 7th Hellenic Congress – HVMS, October 6 – 9, 2004, Rhodes – Greece.

67. 2η Ημερίδα εκπαίδευσης βοηθών κτηνιάτρων, Οργάνωση από τον Σύνδεσμο Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής, Αθήνα 23 Μαΐου 2004

68. 3ο Διήμερο Δερματολογίας Μικρών Ζώων που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., 22-23 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα.

69. 4ο Διήμερο Δερματολογίας Μικρών Ζώων που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., 19-20 Απριλίου 2003, Αθήνα.

70. 1ο Σεμινάριο Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής του σκύλου και αρχές Κτηνιατροδικαστικής που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 17-18 Μαϊου 2003, Καρδίτσα.

71. Ημερίδα προς τιμή του καθηγητή της ανοσοδερματολογίας στο College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, U.S.A., Thierry Olivry και επ’ευκαιρία της ίδρυσης της Ελληνικής Κτηνιατρικής Δερματολογικής Εταιρείας (ΕΚΔΕ), Οργάνωση Κλινική Παθολογίας των Ζώων Συντροφιάς του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2003.

72. Σεμινάριο για κλινικά περιστατικά που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, 11/11/2003, Αθήνα.

73. 2ο Διήμερο Δερματολογίας Μικρών Ζώων που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., 27-28 Ιανουαρίου 2001, Θεσσαλονίκη.

74. 1ο Διήμερο Δερματολογίας Μικρών Ζώων που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., 11-12 Μαρτίου 2000, Θεσσαλονίκη.

75. Symposium for companion animals – well being and health with international participants, organized by Veterinary Faculty of Belgrade, 23-26 May 1995, Belgrade, Serbia.

1. Τίτλος εργασίας: Cat bite-induced skin abscess associated with Bacteroides pyogenes: identification by mass spectrometry. Journal: European Journal of Dermatology, 30/12/2017.

2. Τίτλος εργασίας: Leishmania amastigotes in marrow elements of a canine mammary mixed type carcinoma. Journal: Open Veterinary Journal, 28/8/2017.

3. Τίτλος εργασίας: Leishmania infantum specific IFN-γ production in stimulated blood from dogs with clinical leishmaniosis at diagnosis and during treatment. Journal: Veterinary Parasitology, 07/09/2017.

4. Τίτλος εργασίας: Potential transfer of systemic leishmaniasis by refugees into vector free zones. Journal: Annals of Clinical Cytology and Pathology, 31/3/2017.

5. Τίτλος εργασίας: Vaccination of the dogs against leishmaniasis led to increase in phagocytic activity, nitric oxide production and expression of molecules associated with cellular activation and migration in neutrophils and monocytes. Veterinary Parasitology Journal, January 2, 2016.

6. Τίτλος εργασίας: Effects of combined therapy (parthenolide and antibiotic) on serum procalcitonin, phagocytic and oxidative burst activity of neutrophils in dogs with experimental skin Pseudomonas aeruginosa infection, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, March 22, 2016.

7. Τίτλος εργασίας: Zika virus, vectors, reservoirs, amplifying hosts, and its potential to spread worldwide: what we know and what we should investigate urgently. International Journal of Infectious Diseases, May 13, 2016.

8. Τίτλος εργασίας: Immune mediated host resistance against gastrointestinal nematode parasites in sheep. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, May 19, 2016.

9. Τίτλος εργασίας: Serum C-reactive protein and ferritin concentrations in dogs undergoing leishmaniosis treatment. Research in Veterinary Science, June 19, 2016.

10. Τίτλος εργασίας: Changes in serum cortisol and some innate immunity parameters after exhaustive exercise in dogs. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, June 23, 2016.

11. Τίτλος εργασίας: Evaluation of the role of pro and anti-inflammatory cytokines in new endemic foci of Leishmania donovani prevalent in Sutlej river valley of Hismachal Pradesh. Experimental Parasitology, July 26, 2016.

12. Τίτλος εργασίας: Evidence of a Prototheca zopfii genotype 2 disseminated infection in a dog with cutaneous lesions. Mycopathologia, December 19, 2016.

13. Τίτλος εργασίας: Illegal waste sites as a potential micro foci of Mediterranean leishmaniasis: first records of Phlebotomine (Diptera:Psychodidae) from Slovenia. Acta Veterinaria, Date: November 3, 2014.

14. Τίτλος εργασίας: The serological status of dogs in an endemic area of visceral leishmaniasis, The Veterinary Journal, June 09, 2013.

15. Τίτλος εργασίας: The effect of a spot-on formulation containing polyunsaturated fatty acids and essential oils on dogs with atopic dermatitis, The Veterinary Journal, October 19, 2013.

16. Τίτλος εργασίας: Νεότερα δοδομένα για την τριχινέλλωση, μια διατροφικά μεταδιδόμενη ζωοανθρωπονόσο. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, January 22, 2012.

17. Ciclosporin responsive sterile pustular dermatitides in two dogs. Journal of Small Animal Practice, April 9, 2012.

18. Τίτλος εργασίας: Flank sucking in a Doberman pincher, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: June 28, 2012.

19. Τίτλος εργασίας: Morphometry of skin changes of Newfoundland dogs following coat clipping, The Veterinary Journal, Date: September 30, 2012.

20. Τίτλος εργασίας: «Immunological differences in global release of Fel d1, the major cat allergen, are influenced by cat’s sex and ehavior», The Veterinary Journal, Date: March 14, 2011.

21. Τίτλος εργασίας: «Acute tracheal narrowing associated with anticoagulant rodenticide intoxication in a dog», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: July 04, 2011.

22. Τίτλος εργασίας: «Paraneoplastic exfoliative erythroderma in a cat with thymoma», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: July 07, 2011.

23. Τίτλος εργασίας: «Regulatory T cells negatively correlate with cytotoxic T cell peripheral levels in dogs naturally infected with Leishamnia infantum», The Veterinary Journal, Date: July 16, 2011.

24. Τίτλος εργασίας: «Eosinophilic dermatitis with edema (Well’s-like syndrome) possibly triggered by cooked fish in a dog», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: July 18, 2011.

25. Τίτλος εργασίας: «Spontaneous remission of localized myasthenia gravis manifested as megaesophagus in a dog», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Ημερομηνία: 18-01-2010.

26. Κρίση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου με τίτλο: «Μελέτη πάνω στην αιτιολογία και τις συνθήκες εμφάνισης της οζώδους τριχορρηξίας (trichorrhexis nodosa) στο σκύλο, τη γάτα, το άλογο και τα μικρά θηλαστικά συντροφιάς». Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία (ΕΚΔΕ), 2010.

27. Τίτλος εργασίας: «Determination of CD4+ and CD8+ T cells in the peripheral blood of dogs with demodicosis», Parasitology, Date: April 28, 2010.

28. Τίτλος εργασίας: «Elevated parathyroid hormone-related protein and hypercalcaemia in a dog with sterile nodular panniculitis», Journal of Small Animal Practice, Date: April 30, 2010.

29. Τίτλος εργασίας: «Inverse association between endotoxin exposure and canine atopic dermatitis», The Veterinary Journal, Date: October 30, 2010.

30. Τίτλος εργασίας: “Occurrence of Malassezia species in Persian and short hair cats with and without otitis externa”, Journal of Small Animal Practice, June 29, 2009

31. Τίτλος εργασίας: «Prevalence of anti-platelet antibodies in dogs naturally co-infected by Leishmania infantum and Ehrlichia canis», The Veterinary Journal, Date: November 19, 2009.

32. Τίτλος εργασίας: «Νεότερα δεδομένα πάνω στην ταξινόμηση του Staphylococcus intermedius», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 22-06-2009.

33. Τίτλος εργασίας: «Όψιμη εμφάνιση οστεοσαρκώματος ως επιπλοκή της οστεοσύνθεσης κατάγματος της διάφυσης μηριαίου οστού σε σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 03-7-2008.

34. Τίτλος εργασίας: «Έχουν θέση οι φαρμακευτικές ουσίες δεύτερης επιλογής στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της λεϊσμανίωσης του σκύλου; Το παράδειγμα της αμινοσιδίνης», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 07-10-2008.

35. Τίτλος εργασίας: “Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the serological diagnosis of canine scabies”, Journal of Small Animal Practice, 2007

36. Τίτλος εργασίας: “Efficacy and tolerability of once a day caphalexin in canine superficial pyoderma”, Journal of Small Animal Practice, 2007

37. Τίτλος εργασίας: «Υποτροπιάζουσα ραγοειδίτιδα του ίππου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-11-2004.

38. Τίτλος εργασίας: «Παρουσία της Malassezia pachydermatis στον έξω ακουστικό πόρο ασθενών και υγιών σκύλων», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 27-12-2002.

39. Τίτλος εργασίας: «Μεταβολική νέκρωση της επιδερμίδας (ηπατοδερματικό σύνδρομο) στο σκύλο: Κλινική και παθολογοανατομική μελέτη σε 6 περιστατικά», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 24-1-2000.

40. Τίτλος εργασίας: «Δερματικό θήλωμα του σκύλου: μελέτη επτά περιστατικών», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-3-2000.

41. Τίτλος εργασίας: «Η δεμοδήκωση του σκύλου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 04-7-2000.

42. Τίτλος εργασίας: «Το πολύμορφο ερύθημα στο σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 04-9-2000.

43. Τίτλος εργασίας: «Αναφορά σε 5 κλινικά περιστατικά φυλλώδους πέμφιγας στο σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 03-10-2000.

44. Τίτλος εργασίας: «Νεώτερα δεδομένα πάνω στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ψύλλων στο σκύλο και τη γάτα», Περιοδικό: Anima, Ημερομηνία: 25-2-1999.

45. Τίτλος εργασίας: «Περιστατικά δερματοφίλωσης σε εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής στην περιοχή Θεσσαλονίκης», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 06-8-1999.

46. Τίτλος εργασίας: «Οι κυριότερες δερματοπάθειες του προβάτου και της αίγας», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 05-10-1999.

47. Τίτλος εργασίας: «Η τοπική θεραπεία στις πυώδεις δερματίτιδες του σκύλου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 14-4-1998.

48. Τίτλος εργασίας: «Αναφορά σε 10 κλινικά περιστατικά γατών με ατοπική δερματίτιδα (195-1997)», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 04-6-1998.

49. Τίτλος εργασίας: «Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του σκύλου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 09-9-1998.

50. Τίτλος εργασίας: «Οι κορωναϊοί στις γάτας και η λοιμώδης περιτονίτιδα», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 03-12-1998.

51. Τίτλος εργασίας: «Η ατοπική δερματίτιδα (ατοπία) στο σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-7-1997.

52. Τίτλος εργασίας: «Δερματοφυτίωση της γάτας. Ο ρόλος της στην επιδημιολογία του Microsporum canis», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-7-1997.

53. Τίτλος εργασίας: «Ενδοσκοπική διάγνωση των παθήσεων του γαστρεντερικού σωλήνα στο σκύλο και τη γάτα», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 22-9-1997.

 1. Κτηνιατρική Ανοσολογία. Συγγραφείς: Σταύρος φρύδας, Μαρία Χατζηστυλιανού, Σπυρίδων Κρήτας και Ησαΐα Συμεωνίδου. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα. Journal of Hellenic Veterinary Medical Society, 2015, 66(4): 197.

1. Ορολογική διερεύνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε δεσποζόμενους σκύλους στην Περιφέρεια Αττικής. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021, Επιβλέπων Καθηγητής.

2. Η νοθεία βόειου κρέατος με κρέας ιπποειδών στα τρόφιμα, η αντιμετώπισή του στην Ελλάδα και η σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2017, Επιβλέπων.

3. Λοίμωξη από το γένος Ebolavirus και Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2016, Επιβλέπων.

4. Αναδρομική μελέτη του επιπολασμού της βρουκέλλωσης στα κοπάδια των αιγοπροβάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία κατά τη χρονική περίοδο 2007-2013. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2015, Επιβλέπων.

5. To Εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Νομού Εύβοιας. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2015, Επιβλέπων.

6. Αναδρομική μελέτη του επιπολασμού της Σαλμονέλλωσης στα σμήνη των ορνίθων του είδους Gallus gallus στην Ελλάδα, στα πλαίσια της εφαρμογής των εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου της Σαλμονέλλας το διάστημα 2009-2013 καθώς και στοιχεία μικροβιακής αντοχής των απομονωθέντων στελεχών. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2015, Επιβλέπων.

7. Έλεγχος συμμόρφωσης των αγροτών με την Κοινοτική Νομοθεσία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2015, Επιβλέπων.

8. Η επίδραση του ημιεκτατικού συστήματος εκτροφής εγχώριων φυλών αιγών και της υποκλινικής μαστίτιδας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στην υγιεινή του νωπού αιγείου γάλακτος. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2014, Επιβλέπων.

9. Αναδρομική μελέτη περιστατικών υδατιδώσεως των χειρουργικών κλινικών πέντε νοσοκομείων της Αττικής κατά το χρονικό διάστημα 2005-2012. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2014, Επιβλέπων.

10. Μοριακή διερεύνηση για Leishmania sp., Ehrlichia spp. και Bartonella spp. στο περιφερικό αίμα ελαφιών της φυλής Dama Dama της νήσου Ρόδου. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2013, Επιβλέπων.

11. Μοριακή διερεύνηση για Leishmania spp. σε πρόβατα και αίγες κτηνοτροφικών μονάδων του νομού Σερρών και σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2013, Επιβλέπων.

12. Ορολογική εξέταση για την ανεύρεση αντισωμάτων κατά του Toxoplasma gondii σε άλογα του ιπποδρόμου στην Ελλάδα. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2012, Επιβλέπων.

13. Ορολογική εξέταση για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε άλογα στην περιοχή της Αττικής. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2012, Επιβλέπων.

14. Απομόνωση και μελέτη της αντοχής στα αντιβιοτικά της Pseudomonas aeruginosa σε σκύλους με ωτίτιδα. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2012, Επιβλέπων

15. Μοριακή διερεύνηση του αίματος ασθενών με συναισθηματικές διαταραχές για πιθανή ανίχνευση αντιγόνων της Brucella melitensis. Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία , ΕΣΔΥ/ΤΕΙ, 2010, Επιβλέπων.

16. Διερεύνηση της διαχείρισης της λεϊσμανίωσης του σκύλου σε ιδιωτικά κτηνιατρεία και κλινικές του Νομού Αττικής. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2010, Επιβλέπων.

17. Μοριακή ανίχνευση της Bartonella spp. σε άγρια τρωκτικά (Rattus norvegicus) στην περιοχή της Αττικής και σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2010, Επιβλέπων.

18. Μελέτη της επίπτωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων επί του γαστρεντερικού συστήματος αγροτικού πληθυσμού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2010, Επιβλέπων.

19. Μοριακή διερεύνηση της βλαστοκύστωσης σε αδέσποτους σκύλους στην περιοχή της Κομοτηνής και σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2009, Επιβλέπων.

20. Μοριακός έλεγχος για την ύπαρξη των γονιδίων MecA και PVL σε πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη του Staphylococcus intermedius τα οποία απομονώθηκαν από σκύλους στην Ελλάδα. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2009, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης.

21. Ορολογική διερεύνηση ασθενών με αρθρίτιδα για ειδικά αντισώματα (IgG) κατά στις Brucella και στις Leishmania σε συνδυασμό με προσδιορισμό των παραγόντων C3 και C4 του συμπληρώματος καθώς και των ολικών ανοσοσφαιρινών. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2009, Επιβλέπων.

22. Φαινότυποι μικροβιακής αντοχής 15 ειδών του γένους Lactobacillus απομονωθέντων από τα παραδοσιακά τυριά της Μυκόνου «κοπανιστή» και «τυροβολιά». Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2008

23. Βιολογικά όπλα και Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2008, Επιβλέπων.

24. Μοριακή διερεύνηση της βλαστοκύστωσης σε δεσποζόμενους σκύλους στην περιοχή της Αττικής και σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2008, Επιβλέπων.

25. Ορολογική διερεύνηση της λεϊσμανίασης στη γάτα στην περιοχή της Αττικής και σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2008, Επιβλέπων.

26. Προσδιορισμός των CD4+ και CD8+ λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος σε σκύλους με φυσική μόλυνση από τη Leishmania infantum μετά από παρατεταμένη θεραπεία μόνο με αλλοπουρινόλη. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2008, Επιβλέπων.

27. Παρουσία του Aedes albopictus στην Ευρώπη. Δυνητικοί κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2007, Μέλος Επιτροπής αξιολόγησης.

28. Συγκριτική μελέτη μεθόδων μοριακής βιολογίας στη διάγνωση της λεϊσμανίασης. Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2007, Μέλος Επιτροπής αξιολόγησης.

29. Μέλος της τριμελούς επιτροπής (Κοντός, Βακάλης, Παπαδογιαννάκης) για την αξιολόγηση των εργασιών του κτηνιάτρου Κυριακίδη Γεωργίου, αναπληρωτού Διευθυντού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κύπρου, του οποίου εγκρίθηκε η εκπαίδευση στην ΕΣΔΥ μέσω ειδικού προγράμματος, 2006

30. Η Λύσσα: Πρόσφατα Επιδημιολογικά Δεδομένα, Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2005, Επιβλέπων.

31. Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία για τη βρουκέλλωση στην Ελλάδα και στις παραμεσόγειες χώρες, Διπλωματική Εργασία, ΕΣΔΥ, 2005, Επιβλέπων.

32. Διερεύνηση Ζωοανθρωπονόσων σε Εργαζόμενους στον Τομέα της Ζωϊκής Παραγωγής, Διπλωματική Εργασία Ε.Σ.Δ.Υ, 2004, Επιβλέπων

33. Βιομεμβράνες (Biofilms), Διπλωματική Εργασία, ΕΣΔΥ, 2004, Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

 1. Τίτλος εργασίας: «Η ατοπική δερματίτιδα (ατοπία) στο σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-7-1997.
 1. Τίτλος εργασίας: «Δερματοφυτίωση της γάτας. Ο ρόλος της στην επιδημιολογία του Microsporum canis», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-7-1997.
 1. Τίτλος εργασίας: «Ενδοσκοπική διάγνωση των παθήσεων του γαστρεντερικού σωλήνα στο σκύλο και τη γάτα», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 22-9-1997.
 1. Τίτλος εργασίας: «Η τοπική θεραπεία στις πυώδεις δερματίτιδες του σκύλου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 14-4-1998.
 1. Τίτλος εργασίας: «Αναφορά σε 10 κλινικά περιστατικά γατών με ατοπική δερματίτιδα (195-1997)», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 04-6-1998.
 1. Τίτλος εργασίας: «Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του σκύλου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 09-9-1998.
 2. Τίτλος εργασίας: «Οι κορωναϊοί στις γάτας και η λοιμώδης περιτονίτιδα», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 03-12-1998.
 1. Τίτλος εργασίας: «Νεώτερα δεδομένα πάνω στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ψύλλων στο σκύλο και τη γάτα», Περιοδικό: Anima, Ημερομηνία: 25-2-1999.
 1. Τίτλος εργασίας: «Περιστατικά δερματοφίλωσης σε εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής στην περιοχή Θεσσαλονίκης», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 06-8-1999.
 1. Τίτλος εργασίας: «Οι κυριότερες δερματοπάθειες του προβάτου και της αίγας», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 05-10-1999.
 1. Τίτλος εργασίας: «Μεταβολική νέκρωση της επιδερμίδας (ηπατοδερματικό σύνδρομο) στο σκύλο: Κλινική και παθολογοανατομική μελέτη σε 6 περιστατικά», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 24-1-2000.
 1. Τίτλος εργασίας: «Δερματικό θήλωμα του σκύλου: μελέτη επτά περιστατικών», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-3-2000.
 1. Τίτλος εργασίας: «Η δεμοδήκωση του σκύλου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 04-7-2000.
 1. Τίτλος εργασίας: «Το πολύμορφο ερύθημα στο σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 04-9-2000.
 1. Τίτλος εργασίας: «Αναφορά σε 5 κλινικά περιστατικά φυλλώδους πέμφιγας στο σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 03-10-2000.
 1. Τίτλος εργασίας: «Παρουσία της Malassezia pachydermatis στον έξω ακουστικό πόρο ασθενών και υγιών σκύλων», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 27-12-2002.
 1. Τίτλος εργασίας: «Υποτροπιάζουσα ραγοειδίτιδα του ίππου», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 15-11-2004.
 1. Τίτλος εργασίας: “Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the serological diagnosis of canine scabies”, Journal of Small Animal Practice, 2007
 1. Τίτλος εργασίας: “Efficacy and tolerability of once a day caphalexin in canine superficial pyoderma”, Journal of Small Animal Practice, 2007
 1. Τίτλος εργασίας: «Όψιμη εμφάνιση οστεοσαρκώματος ως επιπλοκή της οστεοσύνθεσης κατάγματος της διάφυσης μηριαίου οστού σε σκύλο», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 03-7-2008.
 1. Τίτλος εργασίας: «Έχουν θέση οι φαρμακευτικές ουσίες δεύτερης επιλογής στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της λεϊσμανίωσης του σκύλου; Το παράδειγμα της αμινοσιδίνης», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 07-10-2008.
 1. Τίτλος εργασίας: “Occurrence of Malassezia species in Persian and short hair cats with and without otitis externa”, Journal of Small Animal Practice, June 29, 2009
 1. Τίτλος εργασίας: «Prevalence of anti-platelet antibodies in dogs naturally co-infected by Leishmania infantum and Ehrlichia canis», The Veterinary Journal, Date: November 19, 2009.
 1. Τίτλος εργασίας: «Νεότερα δεδομένα πάνω στην ταξινόμηση του Staphylococcus intermedius», Περιοδικό: Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ημερομηνία: 22-06-2009.
 1. Τίτλος εργασίας: «Spontaneous remission of localized myasthenia gravis manifested as megaesophagus in a dog», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Ημερομηνία: 18-01-2010.
 1. Κρίση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου με τίτλο: «Μελέτη πάνω στην αιτιολογία και τις συνθήκες εμφάνισης της οζώδους τριχορρηξίας (trichorrhexis nodosa) στο σκύλο, τη γάτα, το άλογο και τα μικρά θηλαστικά συντροφιάς». Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία (ΕΚΔΕ), 2010.
 1. Τίτλος εργασίας: «Determination of CD4+ and CD8+ T cells in the peripheral blood of dogs with demodicosis», Parasitology, Date: April 28, 2010.
 1. Τίτλος εργασίας: «Elevated parathyroid hormone-related protein and hypercalcaemia in a dog with sterile nodular panniculitis», Journal of Small Animal Practice, Date: April 30, 2010.
 1. Τίτλος εργασίας: «Inverse association between endotoxin exposure and canine atopic dermatitis», The Veterinary Journal, Date: October 30, 2010.
 2. Τίτλος εργασίας: «Immunological differences in global release of Fel d1, the major cat allergen, are influenced by cat’s sex and ehavior», The Veterinary Journal, Date: March 14, 2011.
 1. Τίτλος εργασίας: «Acute tracheal narrowing associated with anticoagulant rodenticide intoxication in a dog», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: July 04, 2011.
 1. Τίτλος εργασίας: «Paraneoplastic exfoliative erythroderma in a cat with thymoma», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: July 07, 2011.
 1. Τίτλος εργασίας: «Regulatory T cells negatively correlate with cytotoxic T cell peripheral levels in dogs naturally infected with Leishamnia infantum», The Veterinary Journal, Date: July 16, 2011.
 1. Τίτλος εργασίας: «Eosinophilic dermatitis with edema (Well’s-like syndrome) possibly triggered by cooked fish in a dog», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: July 18, 2011.
 1. Τίτλος εργασίας: Flank sucking in a Doberman pincher, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Date: June 28, 2012.

36. Τίτλος εργασίας: Morphometry of skin changes of Newfoundland dogs following coat clipping, The Veterinary Journal, Date: September 30, 2012.

37. Τίτλος εργασίας: Illegal waste sites as a potential micro foci of Mediterranean leishmaniasis: first records of Phlebotomine (Diptera:Psychodidae) from Slovenia. Acta Veterinaria, Date: November 3, 2014.

 

1. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας που οργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και την Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας, 19-21 Μαρτίου, 2018, Αθήνα.

2. Συμμετοχή ως opinion leader στη ημερίδα “Letifend Meeting” που οργάνωσε η εταιρεία MSD για το νέο εμβόλιο κατά της λεϊσμανίωσης του σκύλου, Madrid, Spain, 10-12 Ιανουαρίου 2018.

3. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας που οργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και την Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας, 21-23 Μαρτίου, 2016, Αθήνα.

4. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Πρόεδρος Συνεδρίας του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, 25-27 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα.

5. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας που οργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Δεκέμβριος 2015, Αθήνα.

6. Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, 2015

7. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας που διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2014, Αθήνα.

8. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, οργάνωση: Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, Απρίλιος 2012, Αθήνα.

9. Μέλος της Επιτροπής Ερευνών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, από το 2012

10. Μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος επιτήρησης της λύσσας στα ζώα, από το 2012

11. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής των Ζώων Συντροφιάς, που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, 19-21 Μαρτίου 2010, Αθήνα.

12. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, 19-22 Μαρτίου 2009, Αθήνα.

13. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής των Ζώων Συντροφιάς, που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, 16-18 Μαρτίου 2007, Αθήνα

14. Μέλος της Επιτροπής Διαρκούς Συνεργασίας για την παρακολούθηση των Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2007

15. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, 16-19 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα

16. Συμμετοχή στη διημερίδα “Miltefosine Meeting” που οργάνωσε η εταιρεία Virbac στη Nice της Γαλλίας ως opinion leader, 15-16 Ιουνίου 2006.

17. Εκπρόσωπος στην Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρίππης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αληλεγγύης, 2005

18. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας

 

1. Joint action on Antimicrobial Resistance (AMR) and Health Care Associated Infections (HCAI). European Commission, Directorate General for Health and Food Safety. Ref Ares (2016) 478000-24/08/2016.

2. Ερευνητικό Πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ" σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο: "Διεπιστημονική διερεύνηση και ταυτοποίηση των ροταϊών, Bartonella henselae και Leishmania από παιδιά και ζώα φορείς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Σημασία για τη Δημόσια Υγεία". Κωδικός 4530. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 10- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

3. "CALLISTO" PROJECT 2012-2014: Title of project: Companion Animals multisectorial, interprofessional and interdisciplinary strategic think tank on Zoonoses FP7-KBBE-2011-5, Project Number: 289316, Project Officer (DG/Dir/Unit): RTD/E/04 CALLISTO installs a total of seven Expert Advisory Groups (EAG), consisting of experts in complementary fields of interest that will meet at regular intervals in order to exchange perspectives, knowledge and ideas and to produce expert documentation that serves as input from the specific EAG to the CALLISTO Conferences. The following EAGs have be installed: EAG User Community, EAG Policy Actions; EAG Zoonotic Viral Infections; EAG Zoonotic Bacterial Infections, EAG Zoonotic Parasitic Infections, EAG Epidemiology and underlying factors, and EAG Sociology and Welfare.

4. Με το από 11/07/2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 11/07/2013 έως 30/09/2013 με έργο την «Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και εποπτεία» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ».

5. Με το από 01/02/2012 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/02/2012 έως 31/05/2012 με έργο την «Διδασκαλία στο μάθημα : Τρόφιμα και Δημόσια Υγεία 6 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ 2011 - 2012».

6. Με το από 03/10/2011 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/10/2011 έως 31/01/2012 με έργο την «Διδασκαλία στο μάθημα Ζωοανθρωπονόσους 12 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ 2011- 2012».

7. Με το από 01/04/2011 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/04/2011 έως 31/07/2011 με έργο την «Διδασκαλία 17 ωρών στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιδημιολογία και Καταπολέμηση Ζωοανθρωπονόσων»» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων υπηρεσιών ΥΝΕ Ν. Ελλάδος – Διετές Αθήνας».

8. Με το από 17/01/2011 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/02/2011 έως 30/06/2011 με έργο την «Διδασκαλία 15 ωρών στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιδημιολογία και Καταπολέμηση Ζωοανθρωπονόσων»» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών ΦΠΥΥΚΑ και άλλων Υπηρεσιών ΥΠΕ Β. Ελλάδος – Διετές Θεσσαλονίκης».

9. Με το από 01/10/2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/10/2010 έως 31/01/2011 με έργο την «Διδασκαλία στο μάθημα : Ζωοανθρωπονόσους 15 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ 2010- 2011».

10. Με το από 01/03/2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/03/2010 έως 26/07/2010 με έργο την «Επίβλεψη 1 διπλωματικής» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων υπηρεσιών ΥΝΕ Ν. Ελλάδος – Διετές Αθήνας».

11. Με το από 01/03/2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/03/2010 έως 26/07/2010 με έργο την «Επίβλεψη 1 διπλωματικής» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών ΦΠΥΥΚΑ και άλλων Υπηρεσιών ΥΠΕ Β. Ελλάδος – Διετές Θεσσαλονίκης».

12. Με το από 01/10/2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/10/2009 έως 31/01/2010 με έργο την «Διδασκαλία στο μάθημα : Ζωοανθρωπονόσους 12 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ 2009 - 2010».

13. Με την από 14/04/2009 Σύμβαση Μίσθωσης Εξαρτημένης Εργασίας, διάρκειας από 01/10/2008 έως 31/01/2009 με έργο την «Διδασκαλία στο μάθημα : Ζωοανθρωπονόσοι 18 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ 2008 - 2009».

14. Με το από 12/05/2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 12/05/2008 έως 09/06/2008 με έργο την «Συμμετοχή στην ενέργεια κατάρτισης, με κωδικό 12.2 και τίτλο: Το μικροβιολογικό εργαστήριο στη διερεύνηση και διαχείριση έκτακτων περιστατικών Δημόσιας Υγείας ως εκπαιδευτής (12) ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Επένδυση στην Υγεία»

15. Με το από 05/05/2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 05/05/2008 έως 02/06/2008 με έργο την «Συμμετοχή στην ενέργεια κατάρτισης, με κωδικό 12.1 και τίτλο: Το μικροβιολογικό εργαστήριο στη διερεύνηση και διαχείριση έκτακτων περιστατικών Δημόσιας Υγείας ως εκπαιδευτής (12) ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Επένδυση στην Υγεία».

16. Με το από 01/03/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/03/2008 έως 31/05/2008 με έργο την «Συμμετοχή στη δράση Γ : Οργάνωση και εφαρμογή συστήματος Επιδημιολογικής παρέμβασης για την Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, γ1 (ανάπτυξη και Παραγωγή Πρωτοκόλλων, Οδηγιών» στα πλαίσια του έργου «ΔΙΚΕΔΥ Ξάνθης».

17. Με το από 10/01/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/03/2008 έως 25/09/2008 με έργο την «Διδασκαλία 8 ωρών στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιδημιολογία και καταπολέμηση Ζωοανθρωπονόσων»» στα πλαίσια του έργου «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών ΦΠΥΥΚΑ και άλλων Υπηρεσιών ΥΠΕ Β. Ελλάδος – Διετές Θεσσαλονίκης ».

18. Με το από 10/01/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 10/03/2008 έως 10/07/2008 με έργο την «Επιδημιολογία και καταπολέμηση Ζωοανθρωπονόσων» στα πλαίσια του έργου «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων υπηρεσιών ΥΝΕ Ν. Ελλάδος – Διετές Αθήνας 2008-2010».

19. Με το από 14/12/2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 14/12/2007 έως 29/02/2008 με έργο την «Συγγραφή οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης της Λύσσας» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη ΔΙΚΕΔΥ Ξάνθης».

20. Με το από 05/10/2007 Σύμβαση, διάρκειας από 05/10/2007 έως 02/11/2007 με έργο την «Διδασκαλία στο μάθημα : Ζωοανθρωπονόσοι 15 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ 2006 - 2007».

21. Με το από 01/06/2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/06/2007 έως 30/04/2008 με έργο την «Συμμετοχή στη Μελέτη για τη Λεϊσμάνια» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ 3».

22. Με το από 15/01/2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 15/01/2007 έως 12/02/2007 με έργο την «Συμμετοχή στην ενέργεια κατάρτισης, με κωδικό 5.3 και τίτλο: Εργαστηριακή Υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας ως εκπαιδευτής 4 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Επένδυση στην Υγεία».

23. Με το από 19/01/2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 06/10/2006 έως 19/01/2007 με έργο την «Διδασκαλία στο μάθημα : Ζωοανθρωπονόσοι 17 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ – ΤΕΙ 2006 - 2007».

24. Με το από 01/12/2006 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/12/2006 έως 31/01/2007 με έργο την «Συγγραφή Κειμένων» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη ΔΙΚΕΔΥ Κιλκίς».

25. Με το από 15/01/2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 15/01/2007 έως 15/01/2008 με έργο την «Τελική διαμόρφωση φύλλων κατάρτισης» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας για την προστασία της δημόσιας υγείας των παραμεθόριων περιοχών Ελλάδας (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης) και νότιας Βουλγαρίας».

26. Η γρίππη των πτηνών και η οικόσιτη γάτα (Η5Ν1). Χρηματοδότηση Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2007

27. Με το από 01/11/2006 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/11/2006 έως 27/11/2006 με έργο την «Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στην ενέργεια κατάρτισης, με κωδικό 8.1 και τίτλο: Ζωοανθρωπονόσοι –Νεότερα Δεδομένα πάνω στην Ανοσοπαθογένεια και την Διάγνωση τους 38 ώρες» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επένδυση στην Υγεία».

28. Με το από 20/11/2006 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 20/11/2006 έως 18/12/2006 με έργο την «Συμμετοχή στην ενέργεια κατάρτισης, με κωδικό 5.1 και τίτλο: Εργαστηριακή Υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας ως εκπαιδευτής 3 ώρες» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επένδυση στην Υγεία».

29. Με το από 01/11/2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/11/2006 έως 30/09/2007 με έργο την «Συντονιστής έργου – επεξεργασία αποτελεσμάτων παρουσίαση σε ημερίδες» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διασυνοριακές δράσεις για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης Φλώρινα - Μοναστηρίου».

30. Με το από 01/06/2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 16/06/2006 έως 30/09/2006 με έργο την «Προετοιμασία και συγγραφή Ερευνητικού πρωτοκόλλου» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «PHIZER LEGIONELLA 1».

31. Με το από 01/09/2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/09/2006 έως 31/01/2007 με έργο την «Συγγραφή κειμένων» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη ΔΙΚΕΔΥ Δράμας».

32. Με το από 01/10/2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/10/2006 έως 25/02/2007 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «PHIZER LEGIONELLA21».

33. Με το από 01/10/2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 01/03/2007 έως 31/05/2007 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «PHIZER LEGIONELLA2».

34. Με το από 22/05/2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 04/09/2006 έως 06/10/2006 με έργο την «Επιστημονικά Υπεύθυνος προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Αναδυόμενες και νεοεμφανιζόμενες ζωοανθρωπονόσοι»- (Υ05-Υ.01-10/Ε005Β).

35. Με το από 22/05/2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 04/09/2006 έως 06/10/2006 με έργο την «Εκπαιδευτής σε πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Αναδυόμενες και νεοεμφανιζόμενες ζωοανθρωπονόσοι» (Υ05-Υ.01-10/Ε005Β).

36. Με το από 03/10/2005 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας από 01/10/2005 έως 30/05/2006 με έργο την «Διδασκαλία 6 ωρών στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιδημιολογία και καταπολέμηση Ζωονόσων»» στα πλαίσια του έργου Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων υπηρεσιών ΔΥΠΕ Β. Ελλάδος – Διετές Αθήνας».

37. Με το από 09/01/2006 Ιδιωτικού Συμφωνητικού και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 09/01/2006 έως 31/01/2006 με έργο την «Συμμετοχή στην ενέργεια κατάρτισης, με κωδικό 2.1 και τίτλο: Εκπαίδευση Ειδικευμένων Στελεχών σε θέματα Αγωγής Υγείας για την Διαχείριση Μειζόνων Παραγόντων Υγείας στο Χώρο Εργασίας ως εκπαιδευτής 3 ώρες» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Επένδυση στην Υγεία».

38. Με το από 10/09/2005 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας από 14/09/2005 έως 24/06/2005 με έργο την «Διδασκαλία 8 ωρών στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιδημιολογία και καταπολέμηση Ζωονόσων»» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης στελεχών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων υπηρεσιών ΔΥΠΕ Β. Ελλάδος – Διετές Θεσσαλονίκης».

39. Με την από 15/10/2003 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου, διάρκειας από 15/10/2003 έως 15/12/2003 με έργο την «Προετοιμασία εργαστηρίου» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΤΡΩΚΤΙΚΑ».

40. Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου του υπερπληθυσμού των επιβλαβών τρωκτικών στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στις συναφείς με αυτές περιοχές υψηλού κινδύνου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ολυμπιακοί Αγώνες – Αθήνα 2004, 2003

41. Διερεύνηση επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον Τομέα Ζωϊκής παραγωγής. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2005

42. Ελληνο-Λιβανική συνεργασία για την αντιμετώπιση των Ζωοανθρωπονόσων, την Υγιεινή, Ασφάλεια και τον Έλεγχο των Τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Χρηματοδότηση: Υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (DAC, 2004)

43. Μελέτη των μεταβολών του ανοσοφαινότυπου των καρκινικών κυττάρων και επιχώριων λεμφοκυττάρων, δενδριτικών και μακροφάγων κυττάρων σε σχέση με τη μεταστατική ικανότητα κακοήθων όγκων Ελλήνων ασθενών (Πρόληψη και πρόβλεψη της μεταστατικής ικανότητας του καρκινικού κυττάρου), ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο του Harvard U.S.A, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2005

44. Διασυνοριακές Δράσεις για τον έλεγχο των Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης και την Πρόληψη των Νοσημάτων που μεταδίδονται με αυτά στις περιοχές Φλώρινας και Μοναστηρίου (Μπίτολα) και Σκοπίων. INTERREG III, Ελλάδα-FYROM 2000-2006.

45. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την Υγεία. Κωδ. Υ05-Υ.01-10/Ε005Β. Αναδυόμενες και νεοεμφανιζόμενες ζωοανθρωπονόσοι. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. 2006

46. Development of the Xanthi-Drama-Kilkis Cross-Border Public Health Centres (CB.P.H.C), Interreg III, Greece-Bulgaria, Greek Ministry of Health and Social Solidarity and European Health Management Association, 2008, Scientific support-Coordination: National School of Public Health, Department of Health economics. The project was co-financed by 75% by the European Union.

1. Κλινική Δερματολογία των Μικρών Ζώων Συντροφιάς, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, (Συν-συγγραφέας), 2021.

2. Εγχειρίδιο για τον έλεγχο και την πρόληψη της λύσσας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, 2013 (Επιστημονικός Σύμβουλος).

3. Επιστημονική Μονογραφία (Βιβλίο) (2012): "Ζωοανθρωπονόσοι. Νοσήματα μεταδιδόμενα από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα-Zoonoses", 2η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Mendor, Αθήνα.

4. Επιστημονική Μονογραφία (Βιβλίο) (2009): "Ζωοανθρωπονόσοι. Νοσήματα μεταδιδόμενα από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα-Zoonoses", 1η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Mendor, Αθήνα.

5. Επιστημονική Μονογραφία (Βιβλίο) (2009): "Διατροφή και Χημεία Τροφίμων στη Δημόσια Υγεία, Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα (συν-συγγραφέας).

6. Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, Δέκατη Αναθεώρηση (ICD-10), Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών, Τεύχος Α. (2008). Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, (Επιστημονικός Σύμβουλος).

7. Επιστημονική Μονογραφία (2007): "Λεϊσμανίωση του σκύλου: Η ανοσολογική απάντηση και η δυνατότητα εκτίμησής της με την εφαρμοφή της κυτταρομετρίας ροής για τον προσδιορισμό των ενδοκυττάριων κυτταροκινών IFN-γ και IL-4 στα λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος", Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.

8. Οδηγίες-Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων για το Προσωπικό Υπηρεσιών Υγείας, σε Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα. 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, Νοέμβριος 2007 (συν-συγγραφέας).

9. Διδακτικός Άτλας. Δερματοπάθειες του σκύλου. Έκδοση της εταιρείας Virbac, 2007. (Μετάφραση και Επιστημονική Επιμέλεια).

10. Εγχειρίδιο Διαχείρησης Επιβλαβών Οργανισμών στα Πλοία (2004). Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος "Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 -Δημόσια Υγεία-Υγιεινή.

11. Επιστημονική Μονογραφία (2003): Συμβολή στη μελέτη της ανοσοπαθογένειας της αποφολιδωτικής δερματίτιδας της λεϊσμανίωσης του σκύλου (Leishmania infantum), Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Κτηνιατρικών Συνεδρίων (Εθνικών, Πανευρωπαϊκών και Παγκόσμιων) ως ομιλητής, σύνεδρος, συντονιστής ή πρόεδρος συνεδρίας.

Αντεπιστέλλον μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας (Ε.Κ.Α)

Από το 1989 έως και το 1993 διετέλεσε εταιρικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κτηνιατρικής Δερματολογίας (ESVD), ενώ από το 1993 διατελεί τακτικό μέλος της ίδιας εταιρείας μέχρι σήμερα.

Διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε.).

Διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (Ε.Ε.Κ.Ζ.Σ).

Είναι ιδρυτικό και τακτικό μέλος και τέως Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Δερματολογικής Εταιρείας (Ε.Κ.Δ.Ε).

• Στην Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει αυτοδύναμη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών τριών μαθημάτων:

α) "Ζωοανθρωπονόσοι Ι",

β) "Ζωοανθρωπονόσοι ΙΙ",

γ) "Ενιαία Υγεία"

• Τα μαθήματα των Ζωοανθρωπονόσων περιλαμβάνουν την κλινική προσέγγιση, την ανοσοπαθογένεια, την επιδημιολογία και την πρόληψη εκάστου νοσήματος

• Διδάσκει τα μαθήματα των Ζωοανθρωπονόσων Ι και Ζωοανθρωπονόσων ΙΙ στους ειδικευόμενους ιατρούς γενικής ιατρικής και τους ειδικευόμενους ιατρούς εργασίας, στα πλαίσια της θεωρητικής εκπαίδευσης των ιατρών αυτών για την απόκτηση της ειδικότητάς των.

• Σε συνεργασία με την Κλινική Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε από το 2010 έως και το 2014, ως προσκεκλημένος διδάσκων, στη διδασκαλία του μαθήματος της Διαγνωστικής Παθολογίας και Ανοσολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Κατεύθυνση Παθολογία Ζώων Συντροφιάς). Ταυτόχρονα, έχει προσκληθεί συχνά κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας για διαλέξεις στους προπτυχιακούς φοιτητές πάνω στο αντικείμενο της Ανοσολογίας-Δερματολογίας, στο πλαίσιο των μαθημάτων του 8ου και 10ου εξαμήνου (παλαιό πρόγραμμα σπουδών).

• Συμμετοχή σε πολλές επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών επιλογής αναδόχων για διάφορα έργα που έχουν προκηρυχθεί από το Πανεπιστήμιο ως πρόεδρος ή μέλος.

• Συμμετοχή ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος σε επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων Καθηγητών της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου

• Από το 2014 – 2018 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κτηνιατρικής και Ζωοανθρωπονόσων.

• Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κτηνιατρικής και Ζωοανθρωπονόσων του Τομέα Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επισκέπτης Καθηγητής σε δύο Κτηνιατρικές Σχολές Πανεπιστημίων του Εξωτερικού.

Αντεπιστέλλον μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας (Ε.Κ.Α).

Topic Editor of Veterinary Sciences Journal.

Ο διαδικτυακός τόπος Google Scholar (accessed 03/04/2018) δίνει για τον συγγραφέα Papadogiannakis Emmanouil, University of West Attica, Athens, Greece, impact factor 560, h-index 11, i10-index 12 και citations 398 (accessed 08/01/2021)**.

** Οι δημοσιευμένες εργασίες με α/α από 35-43 (όπως αναφέρονται στις "Δημοσιεύσεις" του παρόντος βιογραφικού σημειώματος) δεν εμφανίζονται στο διαδικτυακό αυτό τόπο επειδή είτε δεν υπήρχαν σε ψηφιακή μορφή όταν δημοσιεύθηκαν είτε δεν υπάρχει ακόμη σύνδεση των περιοδικών με το διαδικτυακό τόπο.

Η κτηνιατρική ανοσολογία και οι μηχανισμοί που διέπουν την ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού στη λεϊσμανίωση και τις άλλες ενδοκυττάριες λοιμώξεις του σκύλου και η δερματολογία των μικρών ζώων.

Ο κος Παπαδογιαννάκης αξιολογείται σε σχεδόν σταθερή βάση όλα τα χρόνια που διδάσκει με άριστα από τους φοιτητές που επιλέγουν τα μαθήματα μαθήματά του.

Η αξιολόγηση αφορά:

• την οργάνωση της παρουσίασης της ύλης των μαθημάτων

• την επιτυχία να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος

• την ανάλυση και παρουσίαση των εννοιών με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα

• την ενθάρρυνση των φοιτητών να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους

• τη συνέπεια στις υποχρεώσεις του

• τη προσιτότητα στους φοιτητέςΔρ. Ε. Ι. Παπαδογιαννάκης